SUEDA

 Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.

Vsebina publikacije ( komunikacije) je izključno odgovornost izdajatelja. Evropska komisija ni odgovorna za morebitno uporabo informacije.
Od leta 2012 – 2014 Čipkarska šola Idrija sodeluje v projektu SUEDA, ki poteka v okviru programa Vseživljenjsko učenje v podprogramu Leonardo da Vinci Partnerstva.

Koordinator projekta je Haydarpasa Teknik ve Endustri Meslek Lisesi, Istanbul, Turčija http://haydarpasa.meb.k12.tr/ 
Projektni partnerji so:
Gymnasieskolan Knut Hann,  Ronneby,  Švedska http://www.ronneby.se/sidowebbplatser/gymnasieskolan-knut-hahn/
Kantschool Artofil, Tielrode, Belgija,(tudi nadomestni koordinator)  http://www.artofil.be/ 
Gozo Centre of Art, Ghajnsielem Gozo, Malta, www.gozocentre.com 
Gimnazija Jurija Vege Idrija Čipkarska šola Idrija, Idrija, Slovenija, http://www.cipkarskasola.si/si/ 
Mimar Sinan Guzel Sanatlar Universitesi Meslek Yuksekokulu, Istanbul, Turčija, http://www.msgsu.edu.tr/msu/pages/meslek_yuksekokulu.aspx 
Hackney Community College, London, UK, http://www.hackney.ac.uk/ 

Cilj projekta je izmenjava izkušenj partnerskih organizacij o načinih vključevanja izobraževalnih vsebin s področja domačih obrti v izobraževalne sisteme, revitalizacija umetnosti, oblikovanja in domačih obrti v izobraževalne sisteme in povečanje zavedanja o pomen kulture, tradicije in zgodovine v smislu prepoznavanja glavnih značilnosti posameznih držav partneric.

Aktivnosti v projektnem partnerstvu so usmerjene k doseganju projektih ciljev:

 • Izmenjava znanja, izkušenj in kompetenc med zaposlenimi  na področju poklicnega izobraževanja v državah partnericah.
 • Mednarodna primerjava na področju umetnosti, oblikovanja in domače obrti v državah partnericah.
 • Prenos dobrih praks med državami partnericami.
 • Širitev ozaveščenosti o socialnih spretnostih kot so komunikacija, timsko delo, odgovornost, samoiniciativnost in profesionalni etika.
 • Ohranjanje umetnosti, oblikovanja in domače obrti z namenom, da ne bi utonile v pozabo zaradi masoven proizvodnje.
 • Izboljšati jezikovne kompetence sodelujočih predstavnikov partnerskih organizacij.
Predvideni projektni rezultati so:
 • Ozaveščanje o pomenu umetnosti, oblikovanja in domače obrti v državah partnericah.
 • Razstave na projektnih srečanjih v državah partnericah.
 • Odprtje spletnega dnevnika kot možnost kumunikacije med partnerji za izmenjavo mnenj in idej.
 • Izdelava letakov z informacijami kako so umetnost, oblikovanje in domača obrt vključene v vzgojno izobraževalne sisteme v državah partnericah.
 • Zasnova spletne strani projekta.
 • Izdelati publikacijo, ki bo povzela vključevanje umetnosti, oblikovanja in domače obrti v izobraževanje.
 • Predstavitev produktov na zadnji razstavi in na projektni spletni strani.

V okviru projektih aktivnosti bodo med drugim izvedene tudi mobilnosti na projektna srečanja k projektnim partnerjem, ki jih bodo izvedli zaposleni in učenke programa Čipkarske šole Idrija za otroke in mladino. Posebej naj veseli projektno srečanje v Belgiji, ki se ga bodo udeležile naše učenke konec aprila 2014.

Januarja 2014 smo projektno srečanje izvedli v naši ustanovi. Gostom smo predstavili izobraževanja v Gimnaziji Jurija Vege Idrija in v Čipkarski šoli Idrija, na delavnici so pridobili izkušnjo klekljanja. V delovni program srečanja je sodil še obisk podjetje Iles, kot primer dobre prakse vključevanja tradicije klekljanja v oblikovanje in proizvodnjo sodobnega pohištva. Delovni program srečanja je bil dopolnjen z obiskom Antonijevega rova, z ogledom zbirk v Mestnem muzeju Idrija v Idriji in v Cerknem ter z obiskom pri cerkljanskih laufarjih.

Zadnji dan srečanja je bil namenjen obisku Fakultete za dizajn Ljubljana, s katero sodeluje Čipkarska šola Idrija, ter spoznavanju kulturnih in turističnih znamenitosti Ljubljane.

Z vidika Čipkarske šole Idrija je potrebno izpostaviti še dva projektna rezultata.  Prvi je plakat, ki je hkrati tudi pobarvanka,  z vzorci in načrti za klekljanje, ki ga bodo prejeli učenke in učenci programa Čipkarske šole Idrija za otroke in mladino. Plakat je didaktično zasnovan tako, da najmlajšim klekljaricam in klekljarjem, pri klekljanju v njihovem domačem okolju, omogoča čim večjo samostojnost. Drugi rezultat pa je prepotrebna promocijska zgibanka, ki jo bo čipkarska šola  prvič uradno uporabila na svetovnem čipkarskem kongresu OIDFA, ki bo julija letos v Adelaidi v Avstraliji.

Več o projektih aktivnostih si lahko preberete na projektni spletni strani http://projectsueda.wordpress.com/project-activities/

Nekaj primerov kako in kaj klekljamo v Čipkarski šoli Idrija.

Avtorji fotografij: Jani Peternelj, Božo Uršič, Tadej Rupnik.

   

   

   

   


Aprila 2014 so se nekatere naše učenke udeležile projektnega srečanja v Belgiji. V tujem jeziku so pogumno navezovale stike z vrstniki iz partnerskih držav in z zanimanjem opazovale belgijske klekljarice in tudi same poskusile klekljati čipke značilne za Belgijo.

     

Čipkarska šola Idrija 2013 . Vse pravice pridržane