Razvoj idrijske čipke in tržne znamke "Idria Lace"Za vsebino je odgovorna Gimnazija Jurija Vege Idrija, Čipkarska šola Idrija. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in prostor.
Projekt sofinancira EU.
Nosilec projekta  Razvoj idrijske čipke in tržne znamke ''Idria Lace'' je Občina Idrija. Projekt poteka od 2011 – 2013 in vključuje aktivnosti naslednjih partnerjev: Občina Idrija, Občina Cerkno, Mestni muzej Idrija, muzej za idrijsko in cerkljansko, Gimnazija Jurija Vege Idrija - Čipkarska šola Idrija, Društvo klekljaric idrijske čipke in Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo d.o.o. Idrija. 
Projektne aktivnosti in rezultati so usmerjeni k varovanju kulturne dediščine veščine klekljanja idrijske čipke. V projektu bodo zasnovani novi, uporabni in inovativni produkti z idrijsko čipko, ki bodo obogatili turistično ponudbo območja ter prispevali k ohranitvi, varovanju in revitalizaciji zgodovinske, kulturne in etnološke dediščine območja. 
Projektne aktivnosti so usmerjene na delo s strokovnjaki in vsemi,  ki se ukvarjajo z idrijsko čipko – študenti, oblikovalci in ustvarjalci, klekljarice, ljubitelji idrijske čipke ter turistični obiskovalci.

Glavne projektne aktivnosti so:
Promocija in obveščanje javnosti, priprava in izvedba programov izobraževanj, izdelava spletne strani, izvedba delavnic in postopka vključevanja novih izdelkov v tržno znamko, kreativna srečanja s ciljnimi skupinami, digitalizacija, etnološki film Idrijska čipka, novi produkti in izdelki, razstava idrijske čipke, strokovni dogodek.
Cilji projekta so povezati vse akterje idrijske čipke in njihove aktivnosti za ohranjanje in razvoj čipke, zraven pritegniti še vsaj enega novega akterja; spodbuditi klekljarice iz podeželja, da se aktivno vključijo v Društvo klekljaric idrijske čipke (povečanje članstva za 10%), izdelati vsaj 20 novih inovativnih čipk.
Pričakovani rezultati projekta so skupno delovanje in povezovanje vseh akterjev idrijske čipke, dokumentirana dediščina idrijske čipke, v prakso uvesti 20 novih inovativnih čipk.

Čipkarska šola Idrija 2013 . Vse pravice pridržane